If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਅਸਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਅਸਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ

ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਪੜਾਅ 1: ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ “ਅਧਿਆਪਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ” ਚੁਣੋ।
ਪੜਾਅ 2: ਉਹ ਜਮਾਤ ਚੁਣੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਪੜਾਅ 3: ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਮੀਨੂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ, “ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚੇ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, “ਅਸਾਈਨ ਕਰੋ” ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਪੜਾਅ 4: ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੁਣੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ “ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਪੜਾਅ 5: “ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੋ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਪੜਾਅ 6: ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ ਚੁਣੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ, ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ (ਵਿਕਲਪਿਕ): ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੀਲੇ “ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ” ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲੋ ਅਲੱਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਥ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪੜਾਅ 7: ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ “ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਬਣਾਓ” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। “ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਬਣਾਓ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੁਹਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
  • ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਦ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਸਚਪੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

  1. ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  2. ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।
  4. ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਟੀਚਾ ਟਰੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।