If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ

ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ - ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ (ਭਾਰਤ)

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਖਾਨ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਕੋਰਸ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ) ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟ/ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 50%+ ਮਾਸਟਰੀ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ - ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ (ਭਾਰਤ)

ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨ ਅਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਅਧਿਆਪਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮੁਹਾਰਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।