If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਉ।

ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਜਾਣੋ,ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਉ।

ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 501(c)(3) ਹੇਠ ਗੈਰ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹਨ।ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਆਈ ਡੀ 26-1544963 ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ 2020 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। 2019 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, 2018 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 2017 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇdonate@khanacademy.org ਤੇ ਈ -ਮੇਲ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ, ਆਖਰੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟ ਕਰਨਾ, ਓਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
donate@khanacademy.org

P.O. Box 1630
Mountain View, CA 94042