If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ

ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਉ

ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਪਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਜਾਣੋ,ਉਹ ਉਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖਾਨ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਕਿਂਵੇ ਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਉ

ਖਾਨ ਅਕਾਦਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 501(c)(3) ਹੇਠ ਗੈਰ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹਨ,ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਆਈ ਡੀ 26-1544963 ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੇਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।ਇਥੇ 2018 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।2017 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 2016 ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇdonate@khanacademy.org ਤੇ ਈ ਮੇਲ ਕਰੋ।ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ, ਆਖਰੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵਰਤਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿਵੇਂਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟ ਕਰਨਾ,ਲਈਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
donate@khanacademy.org

P.O. Box 1630
Mountain View, CA 94042