If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ, *.kastatic.org ਅਤੇ *.kasandbox.org ਅਣਬਲਾਕ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ
ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ|
A teacher helping a student.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ|

ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|

ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਮਤਾ

ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਓ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਓ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੂਝ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਸਟੈਂਡ ਲਓ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੁਣਦੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਲਚਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ|

ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ

ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ, ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ|

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਾਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ| ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾ. ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ|

ਵਾਹ ਵਾਹ

ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ' ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਹਰ ਇਕ ਸਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ - ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ|

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ|

ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ

ਅਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ| ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ|

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਫੋਟੋ.ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਫੋਟੋ.ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਾਂ ਬੰਦ

401 (ਕੇ) + ਮੇਲ

ਸੰਬੰਧ ਸਮੂਹ

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਫਨ ਵਰਚੁਅਲ ਈਵੈਂਟਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ